söndag 6 maj 2012

Polisen backar igen! Anfallen av djur.

Nya uppgifter! Så får nu den uppmärksammade historien om "björnmannen i Gävle nya dimensioner då läkare intygar att mannens skador är orsakade av något djur. De skador jag kan se på bilden i artikeln är dock svårtydda. I området finns både björn och tidvis Järv, dessutom lodjur. Egentligen svårt att spekulera i men det jag kan säga är att bedömt efter sårskadorna så är det inte förvånande att polisen inte hittade spår av en eventuellt stor björn. Hundar skall ha markerat för grävlingsgryt under söket efter björn, värt att notera!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar