fredag 30 augusti 2013

Lundsberg väck inte den björn som sover


Lundsberg blir mitt första ämne sedan ett rejält uppehåll pga av jobb i de djupa skogarna samt nytt arbete i hufvudstaden. Turerna kring anrika Lundsberg får mig att reagera på det mediadrev som allmogen gång på gång tycks svälja med hull och hår. Efter att själv ha befunnit mig på ett utav få Kommunala internat, gjort min skolgång under offentligt flagg kan jag bara konstatera att penalism, mobbing, osäkra miljöer för barn förekommer inom den samlade skolvärlden som helhet. Hur många skolor behöver vi egentligen stänga i Sverige?
Vi har några få anrika skolor i landet med långa traditioner av fostran i sundhetens tecken, där lärandet, kamratskapen lägger en solid grund för unga människors framtid, men också står som garant för vår svenska nations utveckling. Lundsberg i vackra Värmland är en utav dessa fina lärosäten som står till buds för dem som prioriterar denna unika form av kombinationen pedagogik, studier med traditionsinriktning i en internatmiljö. Efter att själv har drivit utbildningar vet jag att mycket kan gå fel då man dels har att göra med människor från olika bakgrunder med skilda preferenser. Brister i ledningsarbetet och kommunikation kan lätt få traditionsrika mönster att ändra form och ombildas till mer osunda yttringar.

Samtidigt vill jag lyfta fram att traditioner och kamratlig uppfostran snarare är en bristvara i dagens sverige än att den överpraktiseras.Turerna kring Lundsberg är kanske mer ett tidens tecken där föräldrar och barn som valt att gå en annan väg bryter mot allmogens likriktade mönster.
Ord som avund mot en utpekad elit klingar inte helt obekant då tv studior fylls med allehanda vänsterpolitiker och samhällsdebbatörer som över tid haft siktet inriktat på dem de anser utgöra denna grupp.Felsteg som gjorts har definitivt väckt den björn som sover och nu ser sin möjlighet till någon form av reviderad "klassernas" kamp med hjälp av ivriga journalister och en oförsonlig skolinspektion.
Till elever, föräldrar och personal på Lundsberg kan jag bara säga! Stå på er och för er kamp ända in i teglet!

Vi skall inte heller förglömma att flera av de elever som levandegjort Lundsbergsandan tillhör den skara som framgångsrikt genom sitt värv gagnat sin nation och bidragit till att många av oss andra i dag kan åtnjuta sill och potatis på våra bord, ha ett arbete att gå till. Riksinternaten är ett riksintresse, dem måste vi försvara och hellre se tradition som en yttring av positiv karaktär sem ger kontinuitet och trygghet. Precis som det björnide jag på bilden tittar ut ifrån anser jag att det är av vikt att dessa elever nu får återvända till den skola de så högt älskar och vördar, det är deras trygga ide inför den kommande vintern.