söndag 6 maj 2012

Gävlebo attackerad av Björn

Den här tavlan hänger på en vägg ute på Djursholm och är fotograferad av mig. Det finns flera sätt att göra en tavla på konstaterar jag med ögonen fästa vid nyhetstabloiderna. Gävlebon som attackerades av en björn strax utanför Gävle är i dag en aningen osäker på om björnen bet eller bara slog till honom. Glömska skall vara anledningen till denna osäkerhet kring händelsen och Gävle-polisen uttalar skepsis mot hela historien. Trovärdigheten anses svag i nuläget men nyheten i sig var verkligen rafflande då den kom ut i luften. Som expert kan jag dock tillföra historien att ett slag från en björn är så pass hårt att det kan ge mycket svåra innre skador. Ett bett likaså, inget man glömmer i brådrasket. Sanning eller uppdagad upplevelse? Min generella hållning i rovdjurssammanhang är att en upplevelse är något den drabbade själv har ensamrätten till, svårt att nedskriva den på något sett utan att ha varit närvarande. Kan björnen ha slagit löst eller puttat (vilket är vanligt) eller kanske nafsat/ slickat och att i tumultet av detta personen i fråga fått en aningen diffus uppfattning av händelsen? Avsaknad av spår? Är marken särdeles hård, packad kan spår av björn vara svåra att se. Spännande historia i alla fall oavsett graden av fiktion eller verklighet. Björnattacken är en bluff

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar