tisdag 27 mars 2012

Ovanåkers Kommun, en vilja att synas!

Som stolt medlem i facebook-gruppen "Edsbyn - Alfta" har jag över tid kunnat konstatera en livlig debatt om skolorna, dess resurser, samt möjlighet för föräldrar att kunna välja bra skolor inom nära räckhåll. Något som visat sig svårt bl a med hänvisning till politiska och ekonomiska förutsättningar. Side by side med detta en bubblande vilja bland Kommun-befolkningen att Branda sin Kommun, agera aggressivt utåt och locka folk och verksamheter till bygden! Det går inte att ta miste på att engagemanget är storslaget bland folk i stugorna och många är dem som förstår att jobb, service och skolor hänger ihop med en efterfrågan som också har en ekonomisk tyngd att köpa dessa tjänster. Med anledning av den ledarskapsutbildning/ föredrag jag tidigare berättat om talades mycket kring ordet "motivation" och hur ledarskap kan påverka detta ur flera perspektiv. Något att ta notis om var att flera undersökningar visar att ledare oftast avaktiverar motivationen hos sina medarbetare, bla annat genom att inte exekvera olika strategier, utan det utmynnar enbart i idéer och visioner som aldrig fullföljs. Ibland kan det av olika anledningar också vara obekvämt att ta vissa beslut då detta kör över en mindre eller större grupp inom företaget, arbetsgruppen eller Kommunens invånare. Krast kan jag säga att en början att profilera Kommunen utåt är att ta till vara det som är igenkänningsfaktorer. Vad vet människor utanför kommunen om denna plats och vart ligger platsen rent geografiskt? Det är det absolut primära. Steg 2 torde vara att se vad finns här som är ett behov för andra människor, se, göra, etablera, bo. Hur ser behoven ut och hur besvarar man frågan varför? Kommunen som varumärke, ja då handlar det om branding, ett varumärkesarbete som dels handlar om hur stärka bilden utåt men naturligtvis också inåt. Hur är det att arbeta i Kommunen, bo, gå i skola, vilken service erbjuds. Så det handlar om att bygga substans eller förvalta och förbättra den som redan finns. Finns dessutom redan ett potent, väl inarbetat varumärke som jag och flera med mig vill hävda, som dessutom prickar den geografiska platsen, vars produkter finns eller har brukats av ett stort antal svenskar över hela riket om de inte är yngre än 40 år och som de yngre allt som oftast stöter på i olika arbetmiljöer än i dag om än i andra produktformer. Dessutom syns, omtalas detta varumärke i press och annan media årligen, ja då finns där en hel del att fundera på. Det här är verkligen en lokalpolitisk fråga som engagerar de flesta i bygden och i rollen för ledarskapet står de olika politiska partierna. Så hur ta till vara på den motivation som finns bland Kommuninvånarna. Det är en politisk tankenöt. Här en bild på hitresta besökare med rötter i Stocksund, Danderyd. Platsen är Öjungen utanför Edsbyn!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar