tisdag 27 mars 2012

Branding eller tid för bra sex utomhus!

Ja den tiden som inte är alla förunnat håller just på att infinna sig i år igen! Ute i björnskogen stiger alltså temperaturen och det är inte enbart tallskotten som spricker ut i vår härliga vårvärme. Våren har nu haft sitt tydliga tecken då allt fler björnar lämnat sina vinter iden och en bit in i maj så startar produktionen av nya björnungar. En komplex process med både taggade individer och mycket explosivitet i luften. För oss som inte löper amok utomhus stundar andra förberedelser även om vi som människor naturligtvis dras med i naturens gång för att uttrycka mig en aningen diplomatiskt. Denna dag bjöd på Ledarskapsutveckling med Kelly Odell i Stockholm, mer känd som fd Sverigechef på Whirlpool, försäljningsdirektör på Volvo Pv mfl. 3 intressanta timmar med en del praktiska övningar oss deltagare emellan.Så precis då SVD med flera lyfter upp Tankesmedjan Heritage Foundation:s konstaterande att Sverige toppar nyliberaliseringen och bloggosfären överhopas med inlägg om det kalla Sverige. Ja då fick vi oss till livs att modern Management handlar om att se de mänskliga resurserna och förhålla oss till oss själva med ödmjukhet, och självinsikt som ledare. Det normativa, resurser - processer - resultat bör också tillfredställa mänskliga behov. Ja detta var i korthet, vill ni veta mer släng i väg ett mail. En författare jag gärna också vill lyfta fram då det gäller motivation kontra behov är : Edward Deci som ett gott alternativ till Maslov, eller kanske ännu hellre, ett komplement. Nu när alla arbetar med Branding är ju dessa teorier inte helt ovidkommande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar