fredag 11 maj 2012

Ännu en misstänkt häktad misstänkt för illegal vargjakt

Så fortsätter rovdjursskogarna att tyngas av nya händelser i kölvattnet av den mycket omdiskuterade rovdjurspolitiken. Ett bevarande av livskraftiga rovdjursstammar bland bygder, tamboskap och fritidsjakt sker inte utan problem. Detta kan konstateras då ett nytt ärende seglat upp på himmelen. Personligen tycker jag att det är bra att rovdjursfrågan diskuteras livligt och att glesbygdsbor hörsammas om sin verklighet och vardag. Frågorna är naturligtvis många både vad gäller påverkan på tamboskapsskötsel och jakt. Däremot är det med ledsamhet att konstatera den respektlöshet som tyvärr också finns i och kring vårt samhälles demokratiska processer. Självfallet skiljer sig synen på tex varg, det mest omdebatterade rovdjuret, beroende på om du är naturfotograf, jägare, fårägare eller naturaktivist. Vilka som har rätt lär vi aldrig få veta då detta är en komplex fråga som så många andra. Samtidigt tror jag att alla berörda borde samlas och beskriva sin "verklighet" för att hitta nya infallsvinklar i en något mer gemensam verklighet som kan spegla fler sidor av både ett problem och en tillgång.
Fotot tagit av Sven Widén Illegal vargjakt SVT

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar